Информация за типа по време на изпълнение (RTTI)

Информация за типа по време на изпълнение (RTTI)

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/commit/b04bbe1e767d12722c5274058dd9252136cc8c53, за да отворите ресурса.