Щракнете върху Информация за типа по време на изпълнение (RTTI), за да отворите ресурса.