Реализация на точка в равнината и в пространството. Допълнете методите означени с "домашно"

Реализация на точка в равнината и в пространството. Допълнете методите означени с "домашно"

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/1613931c69b5e1b71943ddc7f4e78a91e52d2b6d/geometry, за да отворите ресурса.