Предефиниране на операции за класа Rational

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/d8d14fcfc0d90f0186b76ac8d55aa49be16aa261/rational, за да отворите ресурса.