Първоначална реализация на точка в равнината. Поправете грешките и допълнете!

Реализация на точка в равнината. Поправете грешките и допълнете!

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/master/geometry, за да отворите ресурса.