Пример за наследяване и голяма четворка: SuperHero

Пример за наследяване и голяма четворка: SuperHero

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/55d434b1351df56a8718f6fa770305db2181d009/player, за да отворите ресурса.