Пример за динамично свързване: print

Пример за динамично свързване: print

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/501f09cb3084345aadd353c61f690324b1f65de6/player, за да отворите ресурса.