Възстановяване на поток след грешка

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/blob/e272ea479d70e9c26961b1d2a4fb1ade7f1d84e0/streams/streams.cpp, за да отворите ресурса.