Реализация на интерфейс Printable

Реализация на интерфейс Printable

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/b41d3b2ef19405e7ae26f5fcbdb9d394672018f9/player, за да отворите ресурса.