Статична реализация на класа Player

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/05a7270b1c80ffbdc47776ed7fba6975bf28fd4b/player, за да отворите ресурса.