Клас RationalPoint

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/4154192dbf12ba757d492ece1d72ff5dc93794bf/rational, за да отворите ресурса.