Реализация на точка в равнината и в пространството. Допълнете методите означени с "домашно"

Реализация на точка в равнината и в пространството. Допълнете методите означени с "домашно"