Щракнете върху Примерни задачи с използване на стек, за да отворите ресурса.