Примерни задачи с използване на стек

Примерни задачи с използване на стек

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/blob/ac940e89c0120800fdfbf33dc58cdb1549388a37/stack/main.cpp, за да отворите ресурса.