Щракнете върху Библиотека за потоци в C++ (cplusplus.com), за да отворите ресурса.