Пример за обикновено множествено наследяване: AI, Bot

Пример за обикновено множествено наследяване: AI, Bot

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/a6039322404f49c6ef7852381459b12e3e8f5b91/player, за да отворите ресурса.