Щракнете върху Пример за обикновено множествено наследяване: AI, Bot, за да отворите ресурса.