Информация за типа по време на изпълнение (RTTI)

Информация за типа по време на изпълнение (RTTI)