Реализация на шаблон на интерфейс за стек

Реализация на шаблон на интерфейс за стек

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/fd49289d608345117f61ad7804e9444b24150d05/stack, за да отворите ресурса.