Щракнете върху Абстрактен клас Task, за да отворите ресурса.