Добавяне на голяма четворка за RepeatTask

Добавяне на голяма четворка за RepeatTask