Щракнете върху struct_to_class.pdf, за да отворите файла.