От записи към класове (с анотации)

Щракнете върху struct_to_class_annotations.pdf, за да отворите файла.