Щракнете върху classes_annotations.pdf, за да отворите файла.