Обновена реализация на рационално число

Обновена реализация на рационално число

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/7477aee1d5f50d0506d777c173a6b54102f320b1/rational, за да отворите ресурса.