Щракнете върху constructors.pdf, за да отворите файла.