Щракнете върху constructors_annotatoins.pdf, за да отворите файла.