Щракнете върху destructors.pdf, за да отворите файла.