Конструктор за копиране за класа ResizingStack

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/aecade5e893b84a693ae9318ce38556bc524d215/stack, за да отворите ресурса.