Щракнете върху streams_annotations.pdf, за да отворите файла.