Примери за форматиран и неформатиран вход/изход с потоци

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/blob/11aae4a20923f16316167f41c7ace4a0d77ef0a3/streams/streams.cpp, за да отворите ресурса.