Щракнете върху Примери за форматиран и неформатиран вход/изход с потоци, за да отворите ресурса.