Щракнете върху files_annotations.pdf, за да отворите файла.