Примери за работа с файлове

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/blob/4470670a96b637e30156d761d5d377e90d418552/files/files.cpp, за да отворите ресурса.