Щракнете върху inheritance4_annotations.pdf, за да отворите файла.