Щракнете върху inheritance4.pdf, за да отворите файла.