Първи клас: рационално число

Първи клас: рационално число