Обновена реализация на рационално число

Обновена реализация на рационално число