Първоначална реализация на точка в равнината. Поправете грешките и допълнете!

Реализация на точка в равнината. Поправете грешките и допълнете!