Динамична реализация на Player с конструктор за копиране

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/a3ce6bfea13de569dd23c08b25f63d8faea9616a/player, за да отворите ресурса.