Щракнете върху Статична реализация на класа Player, за да отворите ресурса.