Щракнете върху Динамична реализация на Player с конструктор за копиране, за да отворите ресурса.