Динамична реализация на Player с конструктор за копиране