Предефиниране на операции за вход, изход и присвояване за Player