Привеждане на всички класове до момента в канонична форма

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/9fbea248e86f279ecbcf2870e8075f2ded9cad75, за да отворите ресурса.