Канонично представяне на клас (с анотации)

Щракнете върху canonical_annotations.pdf, за да отворите файла.