Щракнете върху canonical_annotations.pdf, за да отворите файла.