Щракнете върху Привеждане на всички класове до момента в канонична форма, за да отворите ресурса.