Манипулатори с параметри (cplusplus.com)

Щракнете върху http://www.cplusplus.com/reference/iomanip/, за да отворите ресурса.