Пример за наследяване: Hero

Пример за наследяване

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/f9b61baf5ed1125a353ebffaab08f7240183af86/player, за да отворите ресурса.