Проблемът на диаманта: Boss

Проблемът на диаманта: Boss

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/7a1708cb92a4258a2c5294cf52188f54324c4bd5/player, за да отворите ресурса.