Бърза задача (QuickTask)

Бърза задача (QuickTask)

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/ec1e563a6a283814416f37fd382780b7e56a8a38/tasks, за да отворите ресурса.