Проста задача (SimpleTask)

Проста задача (SimpleTask)

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/43ecb3dd800adb81d886a1211b69c2ea4128bafb/tasks, за да отворите ресурса.