Щракнете върху Повтаряща се задача (RepeatTask) — директна реализация, за да отворите ресурса.